Ang tinuod nga Gibayad sa mga Abogado sa Indonesia Bilyonbilyong Dolyares